Aktualno

Održano predavanje planinarima HPD "Bršljan Jankovac"

U četvrtak, 16.03.2023. u prostorijama HPD „Bršljan Jankovac“ održana je škola za planinare početnike. Prema Pravilniku o školovanju i odgovarajućim programima HPS-a budući planinari obzirom da posjećuju zaštićena područja moraju odslušati predavanja iz zaštite prirode.
Djelatnici JU za zaštitu prirode odazvali su se pozivu HPD-a, te su održali stručno predavanje vezano za zaštićena područja, područja ekološke mreže, ponašanja u prirodi, zbrinjavanju ozlijeđenih divljih životinja, uklanjanju invazivnih vrsta, praćenju stanja prirode, čišćenju otpada i dr.
Zaštita prirode, osobito planinske prirode, jedan je od osnovnih ciljeva planinarske organizacije. Upravo su planinari bili inicijatori zakonske zaštite mnogih vrijednih prirodnih predjela, te su se pokazali velikim zaštitnicima prirode.
 

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.