FINANCIJE

Financije

Temeljem članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08 i 136/12) i članka 27. stavka 1. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu („Narodne novine“ br. 3/15) objavljujemo:

Transparentnost

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu JU Agencije (pdf)

Godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu (xls)

Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu (doc)

Financijski plan za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu (xls)

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana za 2024.g. sa projekcijama za 2025. i 2026 g. (doc)

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana za 2024.g. sa projekcijama za 2025. i 2026. g. (doc)

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu (Obrazloženje općeg dijela    Obrazloženje posebnog dijela)

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu (Obrazloženje općeg dijela    Obrazloženje posebnog dijela)

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2022.

Godišnji financijski izvještaji za 2022. godinu (xls   bilješke)

Financijski plan 2022 - 2024. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu (doc)

Godišnji financijski izvještaji za 2021. godinu (xls)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu (doc)

Godišnji financijski izvještaji za 2020. godinu (xls)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu (doc)


Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu (xls)


Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu (doc)


Godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu (xls)


Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu (pdf)

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.