Aktualno

Održano predavanje planinarima HPD "Bršljan Jankovac"

U četvrtak, 16.03.2023. u prostorijama HPD „Bršljan Jankovac“ održana je škola za planinare početnike. Prema Pravilniku o školovanju i odgovarajućim programima HPS-a budući planinari obzirom da posjećuju zaštićena područja moraju odslušati predavanja iz zaštite prirode.
Djelatnici JU za zaštitu prirode odazvali su se pozivu HPD-a, te su održali stručno predavanje vezano za zaštićena područja, područja ekološke mreže, ponašanja u prirodi, zbrinjavanju ozlijeđenih divljih životinja, uklanjanju invazivnih vrsta, praćenju stanja prirode, čišćenju otpada i dr.
Zaštita prirode, osobito planinske prirode, jedan je od osnovnih ciljeva planinarske organizacije. Upravo su planinari bili inicijatori zakonske zaštite mnogih vrijednih prirodnih predjela, te su se pokazali velikim zaštitnicima prirode.
 

Monitoring vidre

 

Djelatnici Javne ustanove za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije su u sklopu svojih redovnih aktivnosti obavili monitoring ciljne vrste Vidre (Lutra lutra) na području ekološke mreže Lonđa, Glogovica i Breznica.
Prisutnost vrste zabilježeno je na sva tri transekta na području ekološke mreže. Uz vidru, zabilježeni su i prvi znakovi proljeća, a to su brojne prelijepe proljetnice i nekoliko sljepića.
 
 

Edukativne radionice po školama

 

Djelatnici Javne ustanove za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije su u suradnji s Muzejom likovnih umjetnosti Osijek ponovo na terenu. Ovaj put, teme edukativnih radionica su recikliranje, razvrstavanje otpada, zbrinjavanje plastike, briga o okolišu, čovjek i priroda, biološka raznolikost i još mnoštvo drugih tema. Za sada su radionice održane u OŠ Mladost i OŠ August Šenoa u Osijeku i u OŠ Matije Petra Katančića u Valpovu. Pod vodstvom kustosice pedagoginje Kristine Delalić Vetengl, učenici su od prethodno skupljenog materijala naučili kako izraditi umjetničke instalacije od otpada i kreativno izraziti svoju brigu i svijest o okolišu.

 

Obilježena je 12. obljetnica proglašenja Regionalnog parka Mura - Drava

 

U petak, 10. veljače 2023. u Edukacijsko posjetiteljskom centru „Podravlje“ održana je svečanost obilježavanja 12. obljetnice proglašenja Regionalnog parka Mura – Drava. Regionalni park Mura – Drava je zaštićeno prirodno područje proglašeno 10. veljače 2011. godine Uredbom Vlade Republike Hrvatske koji se proteže kroz 5 županija: Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko-podravsku i Osječko -baranjsku županiju ukupne površine 87.680,52 ha.
U organizaciji su nam pomogli kolege iz Hrvatskih šuma d.o.o. koji provode hvale vrijedan projekt "Naturavita" kojem je cilj razminiranje, obnova i zaštita šuma, šumskog zemljišta i vodnih resursa a koji se u potpunosti provodi na području Osječko-baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, odnosno dijelove Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava.
Slavlju su se pridružili i kolege iz drugih županija koji upravljaju ovim zaštićenim područjem te su predstavili svoje projekte na tom području. Hvala Kopačkom ritu, Hrvatskim vodama, MUP-u, udruzi Zeleni Osijek, predstavnicima Danubeparksa, profesorima Prehrambeno tehnološkog fakulteta, našim kolegama iz Upravnog odjela županije te našem dožupanu Josipu Miletiću koji su s nama zajedno obilježili ovaj značajan datum u zaštiti prirode, te podržali naš rad.
 

Spašen je orao štekavac

U srijedu, 09.02.2023. Služba čuvara prirode JU za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije je pronašla ozlijeđenog orla štekavca na lokaciji spašavanja Regionalni park Mura-Drava (Aljmaški rit) između 2. i 1. kilometra na rijeci Dravi.

Međunarodni dan vlažnih staništa

Povodom obilježavanja Međunarodnog dana vlažnih staništa, koji se svake godine u svijetu obilježava 02. veljače, u prostorijama prijemnog centra Parka prirode Kopački rit predstavljeni su rezultati zimskog prebrojavanja ptica vodarica (IWC) 2023. na području Osječko-baranjske županije.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.