Projekti

Projekt "Plastic Free Zone – Zamislimo život bez plastike"

 

Projekt "Plastic Free Zone – Zamislimo život bez plastike"
sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko-baranjske županije se prijavila na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kako bi sudjelovala u projektu „Plastic Free Zone – Zamislimo život bez plastike“. Projekt je uspješno proveden u roku, a JU za zaštitu prirode OBŽ u sklopu svoje djelatnosti će i dalje promovirati aktivnosti koje se tiču korištenja i odlaganja plastike.
Ukupan iznos projekta: 129.611,20 kn
Fond ZZOEU sufinancira 80%: 103.688,96 kn
JU za zaštitu prirode OBŽ 20%: 25.922,24 kn
Trajanje projekta od svibnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine
Cilj projekta:
Podupirati mjere koje doprinose ograničenju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda kao i uklanjanju otpadne plastike i drugih vrsta otpada u zaštićenim područjima prirode.
Važnu ulogu ima informiranje, promotivne akcije i edukacija šire javnosti što uključuje i stanovnike okolnog područja, djelatnike javnih ustanova, posjetitelje, ugostitelje kao i druge pravne i fizičke osobe.
Aktivnosti:

  • postavljanje jedinstvenih spremnika u obliku boce na deset lokacija u Osječko-baranjskoj županiji i to na atraktivnim lokacijama u blizini eko škola, u perivojima, uz parkove i tržnice gdje svakodnevno prolazi veći broj ljudi svih dobnih skupina (Osijek, Bilje, Đakovo, Našice, Valpovo, Donji Miholjac, Belišće).
  • uz spremnike, na istim lokacijama su postavljene i informativne table s porukama o važnosti pravilnog odlaganja plastike i brizi o okolišu
  • nabavka robe od recikliranog i ekološki prihvatljivog materijala za promociju projekta odnosno ograničenju korištenja jednokratnih plastičnih proizvoda (platnene vrećice, papirnate vrećice, šalice, eko-blokovi i papirnate čaše).
  • Promocija pravilnog odlaganja plastike i korištenje ekološki prihvatljivih artikala na lokalnoj televiziji uz reportažu i studijsku emisiju.
  • Informiranje i promotivne akcije odlaskom u eko vrtiće i eko škole kao i sudjelovanjem u kampanjama poput „Božićne bajke“ u osječkom tramvaju koja okuplja velik broj učenika iz osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije.

Rezultati projekta:
Poboljšanje ekološke svijesti građana o smanjenju korištenja plastike, pravilnom zbrinjavanju plastike, recikliranju, osobni doprinos svakog pojedinca u očuvanju okoliša. Postavljanjem spremnika i informativnih tabli, poticanje i motiviranje zajednice da nastave s takvim aktivnostima, posebno na mjestima koja su zakonom zaštićena i gdje se kreće veći broj ljudi.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.