Projekti

Poučna staza Erdut

art1 Poučna staza Erdut planira se izraditi u zaštićenom području značajnog krajobraza Erdut uz istoimeni srednjevjekovni grad

U suradnji s institucijama i pojedincima koji se bave razvojem i zaštitom ovog kraja pripremljen je projekt uređenja srednjevjekovnog grada, prostora oko kule, kao i krajobraza.Poučna staza sadrži vidikovce i tri razgledišta, dok je jedan vidikovac u blizini vinarije Erdut.


Uz vidikovce i razgledišta potrebno je postaviti informativne table na kojima će se posjetiteljima predstaviti krajobrazne i povijesne posebnosti kraja, kao i flora i fauna na ovim područjima. Uz izradu vidikovaca i razgledišta, te odmorišta (klupa) i uređenje staze potrebno je uključiti i radove na probijanju vizura i oblikovanju zelenila u smislu vizualne komunikacije na karakteristične točke krajobraza (tok rijeke Dunav, kula srednjevjekovnog grada Erduta, lesne padine, vinogradi i sl.).

Procijenjena vrijednost projekta u iznosu od 103,000 Eura odnosi se na izradu jednog vidikovca (20,000 Eura), izradu dva razgledišta (30,000 Eura), uređenje staze (čišćenje, zatravljenje, postavljanje klupa i dr.) u dužini oko 2000 m (50,000 Eura), te postavljanje tri info table (3,000 Eura) sve prema projektantskom troškovniku.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.