Projekti

coop MDD - Program upravljanja prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav

3rd Steering Committee Meeting and Partner Workshop coop MDD
Velika Polana, Slovenia, Monday 20th - Wednesday 22nd November 2017

 


U sklopu provedbe projekta coop MDD u Velikoj Polani – Slovenija, od 20 do 22.studenog 2017.g. održan je 3rd Steering Committee Meeting and Partner Workshop. Iz Javne ustanove agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije sudjelovali su Ivana Buzuk i Gordan Matković.

Prvi dan nositelj projekta Magdalena Wagner ( WWF) napravila je presjek do sada postignutih aktivnosti i ciljeva, pri čemu je dala smjernice na koji način bi projekt trebao dalje ići, na koji način i kada bi trebali uključiti dionike treći dan smo raspravljali o dosad postignutome u projektu, gdje želimo da projekt dalje ide, načinu kontakta i komunikacije s dionicima.

Drugi dan radionice, bazirali smo se na 4 zajednička elementa koje svaki partner mora napraviti u okviru aktivnosti Rivers'cools. Nakon usuglašavanja koji elementi su obvezni i od kojih materijala će se napraviti došli smo do zaključka da će svi partneri imati iste: učionice na otvorenom, info table, putokaze i zastave.
Svaki partner je kratkom prezentacijom, predstavio je na koji način kontaktira s dionicima i provodi edukaciju o zaštićenim područjima  i svojtama, a s naglaskom provedbe projektne aktivnosti Rivers'cools. Aktivnosti  Javne ustanove agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije predstavila je Ivana Buzuk.

Kraj drugog dana u organizaciji domaćina uputili smo se na Copek Mill kako bi vidjeli gdje će domaćin provesti projektne aktivnosti.

Treći dan raspravljali smo o prekograničnom akcijskom planu, te daljnjim koracima  projekta.

Interreg danube transnational programme - Project coop MDD

Rezervati biosfere omogućuju zaštitu prirode i osiguravaju održivi razvoj

Partneri u projektu „coop MDD” posjetili su Rezervat biosfere na rijeci Elbi u Njemačkoj kako bi se upoznali s dobrim praksama upravljanja i uključivanja lokalnog stanovništva
Havelberg, Dessau – Prošli tjedan su partneri projekta „coop MDD”, financiranom od strane Europske unije kroz Interreg Danube Transboundary Programme 2014-2020, posjetili rezervat biosfere na rijeci Elbi u Njemačkoj. Rezervat biosfere Flusslandschaft Elbe poznat je po svojim projektima obnove i uspješne integracije lokalnih poduzetnika u turističku ponudu regije.
Rijeka Elba ili Laba u Češkoj, gdje izvire, jedan je od glavnih riječnih tokova u Srednjoj Europi. Elba izvire u planinama Krkonoše na granici Češke i Poljske, zatim čini širok luk preko Češke u istočnu Njemačku, te dalje teče sve do Sjevernog mora. Stoljećima je bila korištena za prijevoz robe teretnim brodovima preko srednje Europe, što je dovelo do velikih promjena njenog toka i korita.
Uspostavom UNESCO-ovog rezervata biosfere i zajedničkim naporima za obnovu rijeke i njenih staništa od strane nacionalnih i regionalnih vlada te nevladinih organizacija, život se vratio u rijeku Elbu i njezine pritoke, poput rijeke Havel. Upravljači rezervata biosfere stvorili su mrežu lokalnih proizvođača koji nude lokalne proizvode i usluge te time obogaćuju turističku ponudu cijelog područja.

„Vidjeli smo kako se dugogodišnjim radom postiže suradnja s lokalnim stanovništvom te kako i oni sudjeluju u odgovarajućem upravljanju rezervatom biosfere kroz svoju ponudu. Imali smo priliku vidjeti na koji se način provodi revitalizacija rijeke Elbe i njene pritoke, rijeke Havel, te uvidjeti koliko je suradnje potrebno kako bi se i stanovništvo aktivno uključilo u proces revitalizacije rijeke“, rekla je Ivana Korn Varga iz WWF Adrije.
Učinkovita suradnja između lokalnih, regionalnih i nacionalnih vlasti iznimno je bitna, bez obzira da li se radi o uspostavljanju održive turističke destinacije, širenju središnje zone zaštite (zone jezgre) ili obnovi poplavnih šuma.
„Uspješno poslovanje rezervata biosfere, kao što smo vidjeli na rijeci Elbi, moguće je samo ako se sve zainteresirane strane i državne institucije povežu i dogovore najbolja rješenja kako bi razvoj bio održiv. Rezervat biosfere na Elbi uspostavio je partnerstvo s poljoprivrednicima, obrtnicima, restoranima, hotelima i turističkim agencijama. Zahvaljujući tome, koristi od rezervata biosfere ima i lokalno gospodarstvo te stanovnici. Dobrom suradnjom se povećava potpora građana za ostvarivanje daljnjih projekata zaštite prirode, koji nude osnovu za održivi razvoj“, rekla je Magdalena Wagner, voditeljica projekta „coop MDD“ iz WWF Austrije.
Za foto-priču, posjetite našu galeriju. Za više informacija o projektu sufinanciranim iz fondova Europske unije (ERDF, IPA), posjetite web stranicu projekta.

 


Cilj projekta je uskladiti prakse upravljanja u 12 zaštićenih područja duž prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (TBR MDD) i podići svijest o jedinstvenoj prirodnoj vrijednosti "Europske Amazone" i dobrobitima koje dinamični riječni ekosustavi pružaju lokalnim zajednicama.
Protežući se kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiju, riječni krajolik donjih tokova Drave, Mure i Dunava tvori 700 kilometara dug „zeleni pojas" koji povezuje gotovo milijun hektara dragocjenog prirodnog i kulturnog krajolika u jedan od europski najvažnijih riječnih koridora. Gotovo 25 godina nevladine organizacije i tijela javnih vlasti rade na zaštiti ovog jedinstvenog riječnog krajolika, a sada se poduzimaju završni koraci jer je u svim zemljama u tijeku proces službene nominacije kod UNESCO.
Sada, međutim, moramo izgraditi kuću i stvoriti uvjete za uspješno upravljanje TBR MDD projekta kroz jačanje suradnje između zaštićenih područja te podizanjem svijesti o važnosti zaštite prirode u suradnji s lokalnim, javnim i drugim relevantnim institucijama.
Glavni rezultat projekta - Prekogranični plan upravljanja dinamičnog riječnog koridora - treba postati osnovni strateški i operativni program rada za uspješno upravljanje TBR MDD. To će osigurati usklađene prakse upravljanja i funkcionalnu suradnju između upravljačkih tijela različitih zaštićenih područja.
Implementacija pilot akcija omogućuje program prekograničnog upravljanja: lokalni akcijski planovi usmjereni na konkretne mjere obnove rijeka i kontinuirano uključivanje dionika prenose transnacionalni rad na konkretna manja područja. Riječne škole podržat će edukaciju o ekologiji te tako podići razumijevanje za potrebom prekogranične zaštite prirode.
Europska Amazona zapanjujući je riječni krajolik u kojem se može pronaći nevjerojatna biološka raznolikost, te je žarište rijetkih prirodnih staništa poput velikih poplavnih šuma, riječnih otoka i pješčanih obala. Ovaj projekt je važan korak prema koherentnoj zaštiti i upravljanju spomenutim područjima na prekograničnoj razini, istovremeno osiguravajući podršku i angažman lokalnih zajednica.
Projekt coop MDD je sufinanciran od strane fondova Europske unije (ERDF, IPA i Dunavski Transnacionalni Program). Projekt traje 2,5 godine, od siječnja 2017. do lipnja 2019. godine, i ima proračun od 2,15 milijuna €.


Za više informacija o projektu posjetite službenu stranicu coop MDD projekta:  www.interreg-danube.eu/approved-projects/coop-mdd

 

Održana početna konferencija EU Interreg projekta „coop MDD“

Početna konferencija projekta „coop MDD" u kojem Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije sudjeluje kao jedan od 9 partnera s područja planiranog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, održana je u Noskovcima od 28. veljače do 2. ožujka 2017. godine. Taj projekt provodi se u sklopu programa Interreg Danube Transnational Programme. Aktivnosti projekta planiraju se provoditi na području 5 europskih zemalja i to: Austrije, Slovenije, Mađarske, Hrvatske i Srbije.
Ukupni budžet projekta je 2.154.000,00 eura, a omjer sufinanciranja je 85 % EU, a 15 % partneri. Vrijeme provedbe projekta je 2,5 godine, a planiran završetak je 30. lipanj 2019. godine.
Nositelj projekta je Međunarodni fond za zaštitu prirode, Ured Austrija (WWF Austrija), a ostali projektni partneri su: Državni ured Styria, Odjel za zaštitu prirode (Austrija), Institut za zaštitu prirode (Slovenija), Općina Velika Polana (Slovenija), Javne ustanove za zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije, Virovitičko-podravske županije i Osječko-baranjske županije (Hrvatska), NP Balathon felvideki (Mađarska), WWF Adria (Hrvatska), Vojvodina šume (Srbija) i Institut za zaštitu prirode Vojvodine (Srbija).
Projekt podupiru: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, zaštite prirode i upravljanja vodama, Ured za nacionalne parkove, očuvanje prirode i zaštitu vrsta (Austrija), DANUBEPARKS (Austrija), Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog planiranja (Slovenija), Javna ustanova za zaštitu prirode Varaždinske županije (Hrvatska), Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurska priroda (Hrvatska), Park prirode Kopački rit (Hrvatska), Grad Sombor (Srbija), UNESCO Regionalni ured (Italija), Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (Austrija), Euro Natur Fondation (Njemačka).
Osnovni cilj projekta je uskladiti prakse upravljanja u zaštićenim područjima između 12 zaštićenih područja u pet zemalja unutar predloženog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav s ciljem održivog upravljanja, prezentacije i promocije područja koje će kada bude proglašeno na području svih 5 zemalja biti najveće zaštićeno područje u Europi.
U svakoj od zemalja partnera odabrana su pilot područja na kojima će se provoditi aktivnosti. Planiraju se izraditi akcijski planovi, koji će imati prekogranični učinak, a aktivnostima projekta žele se osigurati preduvjeti za bolju suradnju između institucija koje upravljaju područjem predloženog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav i njegovih dionika. Svi partneri provodit će i promotivno edukativne aktivnosti, razvijajući programe za mlade zajedničkog naziva River Schools. Također se želi razviti sustav koji će omogućiti jačanje kapaciteta upravljanja kako bi se povećala svijest javnosti o vrijednosti i važnosti očuvanja prirode i njenih posebno vrijednih područja.
Aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije usmjerene su na istraživanje, inventarizaciju staništa, flore i faune riječnog područja Mure i Drave koje je višestruko zaštićeno područje kojim Javna ustanova upravlja i koje je dio Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Također se planira izrada Akcijskog plana za to područje te u suradnji sa svim partnerima sudjelovanje u izradi Akcijskog plana za cijelo projektno područje. Osim toga predviđene su i brojne informativno edukativne aktivnosti s ciljem prezentacije i promocije izuzetne biološke raznolikosti te prirodnih vrijednosti i važnosti očuvanja područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, kao i razvoj dodatnih edukativnih programa kroz zajednički dio projekta nazvan River Schools.
Za više informacija o projektu sufinanciranim sredstvima Europske unije (ERDF, IPA) posjetite www.interreg-danube.eu/approved-projects/coop-mdd

 

 

Trening partnera na projektu Coop MDD


U organizaciji Pokrajinskog Zavoda za zaštitu prirode Vojvodine, u periodu 26. do 28.09.2017.g.,u Novom Sadu, održao se trening i studijsko putovanje na kojem su sudjelovali partneri  na projektu Coop MDD.

Prvi i treći dan treninga partneri su analizirali ključne dionike s ciljem usuglašavanja i pronalaženja modaliteta na koji način provoditi dijalog kako bi se spriječilo eskaliranje sukoba onih koji zagovaraju i onih koji osporavaju potrebu zaštite prirode. Čak i najteže probleme u ovome području djelovanja je moguće je riješiti trajnim, dobro planiranim i provedenim dijalogom zainteresiranih strana.

Jedan od ključnih preduvjeta za uspjeh u zaštiti prirode je stalan dijalog i komunikacija sa brojnim zainteresiranim stranama – onima koji imaju bilo kakav ulogu u praktičnim aktivnostima u ovome području djelovanja.

Kroz treninge i okrugle stolove partneri su naučili na koji način prezentirati dionicima vrijednost i značaj područja, te na koji način mogu svojim aktivnostima pridonijeti u očuvanju vrijednosti područja.

Kao doprinos boljem razumijevanju i uspostavljanju boljeg odnosa s dionicima, partneri će izraditi lokalne akcijske planove, te postaviti mrežu Riječnih škola.

Sama Riječna škola je predviđena kao projektna aktivnost svih partnera u projektu Coop MDD (mrežu škola duž budućeg zaštićenog područja UNESCO Rezervata Biosfere Mura-Drava-Dunav). Osnovna uloga škole je podizanje svijesti o vrijednosti područja, te edukacija ne samo ključnih dionika, nego i škola, vrtića, te cjelokupne lokalne populacije.

Drugi dan treninga, otišli smo na Studijsko putovanje u Posebni prirodni rezervat  “Karadjordjevo”, dio Bačkog Podunavlja Rezervata Biosfere Mura-Drava-Dunav.

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.