Aktualno

ISTRAŽIVANJE ZMIJE ŽUTE POLJARICE (DOLICHOPHIS CASPIUS) I KORNJAŠA JEDNOROGOG GLJIVARA (BOLBELASMUS UNICORNIS)

Udruga Hyla je ovaj tjedan krenula s istraživanjima zmije žute poljarice (Dolichophis caspius) i kornjaša jednorogog gljivara (Bolbelasmus unicornis) na području Banovog brda u Baranji. Istraživanja se provode u svrhu testiranja nacionalnog programa praćenja stanja (monitoringa) za ove rijetke vrste.

Zabilježeno je sedam žutih poljarica od kojih je pet ulovljeno radi praćenja u budućim ciklusima monitoringa.
Ovom prilikom je opaženo kako su ove zmije i vrsni penjači: jedna od ulovljenih je nakon puštanja pobjegla na visoku topolu. Također je potvrđeno kako se i dalje razmnožavaju na području Banovog brda, ulovljena je jedna mlada jedinka koja se izlegla prošle godine.

Jednorogi gljivar je izuzetno rijetka vrsta do sada recentno zabilježena samo kod Gradišta (Vinkovci), a tek prošle godine na jednom lokalitetu na Banovog brda.
Tijekom ove godine stručnjaci iz Hyle zabilježili su je na nekoliko novih lokaliteta na Banovom brdu, što su neočekivani i fantastični rezultati. Naime, ova vrsta teška je za istraživanje jer leti tek kroz nekoliko minuta nakon zalaska sunca i potrebno je pogoditi nekoliko uvjeta kad ona izlazi van iz svojih podzemnih skrovišta.

Banovo brdo nastavlja iznenađivati svojim bogatstvom flore i faune.

Nakon Banovog brda istraživači kreću tražiti obje vrste nizvodno uz Dunav sve do Iloka. Na ovom području vrste još nisu zabilježene, no procjenjuje se da su i tamo potencijalno prisutne.

Sretno istraživačima!

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi:
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Jeste li znali

Da se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

Da su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.