image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju

Ispis
E-mail
Monitornig crvene vjeverice (Sciurus vulgaris) u perivoju J.J.Strossmayera u Đakovu

Izvršen je nadzor i monitoring Perivoja J.J.Strossmayera u Đakovu kako bi utvrdili prisutnost crvene vjeverice (Sciurus vulgaris).
Stručna služba nije utvrdila prisutnost crvene vjeverice (Sciurus vulgaris) na području perivoja, ali je utvrđena prisutnost ovih vrsta ptica: gavran  (Corvus corax), velika sjenica (Parus major),vrabac (Passer domesticus),češljugar (Carduelis carduelis), škanjac (Buteo buteo), siva vrana (Corvus cornix), brgljez (Sitta europaea), veliki djetlić (Dendrocopos major), golub grivnjaš (Columba palumbus), gačac (Corvus frugilegus), zeba (Fringilla coelebs), crvenoglavi djetlić (Dedrocopos medius).


Započela je gnijezdeća sezona  gačaca (Corvus frugilegus) u perivoju. Trenutno je zabilježeno 16 gnijezda gačaca (Corvus frugilegus).

Tablica u excelu

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju  Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.  Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi: 
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Izjava o pristupačnosti

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.