image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

Zbog pandemije virusom COVID -19 mnoge aktivnosti koje je planirala J.U. za zaštitu prirode OBŽ  su otkazane. Među tim aktivnostima su obilježavanje Međunarodnog dana šuma i Međunarodnog dana voda, gdje je  planirano zajedno s Muzejom likovnih umjetnosti iz Osijeka organizirati radionicu za učenike četvrtih razreda OŠ ˝Frana Krste Frankopana ˝iz Osijeka, a povodom Međunarodnog dana voda planirano je  razveseliti autore fotografija ˝Živjeti s Dravom˝ izložbom  istih u Kopačkom ritu za posjetitelje i vožnjom brodom uz edukaciju i druženje. Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ je otkazala sve aktivnosti koje uključuju socijalne kontakte, ali nije isključila monitoringe staništa na području Osječko – baranjske županije među kojima su monitorinzi bijelih roda na području županije koje su djelatnici Javne ustanove za zaštitu prirode OBŽ odradili sukladno mjerama propisanih od Stožera civilne zaštite Osječko – baranjske županije.

Monitoring bijelih roda

Rode su ptice selice i svojim vraćanjem iz toplijih afričkih područja prve nagovještavaju dolazak proljeća. Djelatnici J.U. za zaštitu prirode OBŽ obišli su gnijezda bijelih roda koje se nalaze na krovovima kuća stanovnika Osječko – baranjske županije i drugih javnih ustanova. Većina roda su bila u svojim gnijezdima, dok su neka gnijezda izgledala neaktivna. https://www.facebook.com/zastitaprirodeobz/photos/pcb.793306561159761/793306404493110/?type=3&theater fotografije aktivnih gnijezda na određenim lokacijama u županiji.
Sukladno Godišnjem planu aktivnosti koji je izrađen temeljem Sporazuma o suradnji pri provedbi mjera zaštite, praćenja populacije i prstenovanja strogo zaštićene vrste bijele rode, među aktivnostima su i premještanje gnijezda iz sigurnosnih razloga te provedbu mjera zaštite od strujnog udara.
 
Premještanje gnijezda bijele rode i zaštita od strujnog udara

Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ ima odličnu suradnju sa HEP-om koji također sudjeluje u održavanju populacije bijele rode i brinu o rodama koje svoja gnijezda grade na  električnim stupovima. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i HEP d.d. potpisali  su Sporazum o provođenju mjera zaštite bijele rode. Na temelju Sporazuma kontinuirano provodi propisane mjere zaštite bijele rode, odnosno mjere za sigurno gniježđenje roda. Ugrađuju se i održavaju ili zamjenjuju nosači za rodina gnijezda, a prema potrebi se premještaju u blizinu njihova prvobitnog položaja, za koji se prosudi da nije siguran za rode ni za sustav.

Gnijezdo rode na električnom stupu leži na žicama i opasnost je od požara (Darda)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Gnijezdo nakon što je HEP stavio nosač kako ne bi došlo do strujnog udara (Darda)

 

 

 

 

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju  Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.  Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi: 
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Izjava o pristupačnosti

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.