image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

Ispis
E-mail
Završna konferencija Coop MDD projekta - Bad Radkersburg, Austrija

Od 27. do 28. lipnja u Austriji , održana je završna konferencija projekta Coop MDD. Svi projektni partneri i više od 100 predstavnika drugih institucija i organizacija  okupili su se u Bad Radkersburgu   kako bi proslavili proglašenje doline donje Mure za UNESCO rezervat biosfere posljednji je korak ka zajedničkoj nominaciji Hrvatske, Austrije, Slovenije, Mađarske i Srbije za proglašenje prvog na svijetu petodržavnog rezervata biosfere "Mura-Drava-Dunav".
Prije službene konferencije, partneri projekta Coop MDD održali su posljednji projektni sastanak, sažimajući sva postignuća i finalizirajući Sporazum o suradnji koji je potpisan sljedećeg dana u sklopu ceremonije zatvaranja. Također, prije konferencije održan je tehnički sastanak nacionalnih kontaktnih točaka TBR MDD-a u pet država, na kojem su članovi raspravljali o pripremi pentalateralne nominacije za prvi svjetski rezervat biosfere u pet država Mura-Drava-Dunav.


Obale ovih rijeka predstavljaju dom brojnim ugroženim biljnim i životinjskim vrstama, među kojima se nalazi preko tri tisuće vrsta ptica. Na ovom području nalazi se najveći broj gnijezdećih vrsta ptica kao što su orao štekavac (Haliaeetus albicilla), vrste riba  poput jesetri  (Acispenser gueldenstaedtii) ili dunavskog lososa  (Hucho hucho ) koristi više od 700 km riječne dužine za migraciju. Identitet područja kao i životni standard njegovih stanovnika u velikoj mjeri ovisi od Mure, Drave i Dunava. Njihova netaknuta plavna područja štite naselja od poplava i osiguravaju čistu pitku vodu, dok prekrasna područja povećavaju potencijal za razvoj održivog turizma.
 
Fotografije preuzete sa stranice Amazon of Europe https://www.facebook.com/AmazonOfEurope/posts/2835727586498764
 
Više informacija o projektu možete pogledati na:  http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/4502

 

 

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske  županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.


31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425
Fax: 00385-31-200-409

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

Žiro račun:2500009-1102169672
OIB: 79276999206

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.