image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

Ispis
E-mail
Međunarodni dan Dunava , 29.06.

Dunav je, nakon Volge, druga najduža i druga vodom najbogatija rijeka u Europi, te najduža rijeka u Europskoj uniji (dužina 2857 km (u Hrvatskoj 188 km). Dunav je kroz povijest, a i danas, uvijek bio važan međunarodni plovni put koji teče kroz ili čini granicu deset država, a to su redom od izvora prema ušću: Njemačka ,Austrija ,Slovačka, Mađarska , Hrvatska , Srbija , Bugarska , Rumunjska , Moldova i Ukrajina.
U riječni sustav Dunava spada i devet drugih država: Italija ,Poljska, Švicarska ,Češka ,Slovenija , Bosna i Hercegovina , Crna Gora, Makedonija i Albanija. Dunav nastaje sutokom dvaju izvorišnih tokova na istočnim padinama Schwarzwalda. Veći od njih, Brege, izvire na visini od 1078 m; nakon 48,5 km sastaje se s Brigachom (dug 43 km) kraj Donaueschingena (na 680 m visine), odakle rijeka teče pod nazivom Dunav.

Radi očuvanja bogatstva flore i faune (oko 300 vrsta ptica, 45 vrsta slatkovodnih riba) šire područje delte Dunava proglašeno je rezervatom biosfere 1990., a 1991. uvršteno u UNESCO-ov popis svjetske prirodne baštine (ukupno 679 222 ha, od čega 103 000 ha morskoga područja). U Osječko – baranjskoj županiji srce Dunava je Park prirode Kopački rit smješten na ušću Drave i Dunava. Kopački rit fenomen je prirode. Unutrašnja je Delta Dunava i Drave, u Europi jedinstvena pojava i najveće fluvialno močvarno područje srednjeg Podunavlja. Danas je najveće rastilište i mrijestilište ribe čitavog Podunavlja nakon područja njegove delte kao i najvažniji ornitološki rezervat u Hrvatskoj.
Republika Hrvatska je jedna od prvih država koja je podržala ideju zaštite rijeke Dunav time što je potpisala Konvenciju o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav. Veliki dio Podunavlja uvršten je u ekološku mrežu Natura 2000. Posljednjih godina provodi se čitav niz aktivnosti u cilju unapređenja upravljanja ovim područjem.

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske  županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.


31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425
Fax: 00385-31-200-409

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

Žiro račun:2500009-1102169672
OIB: 79276999206

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.