image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

Ispis
E-mail
Završna konferencija ECOWet projekta - ˝Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska- Srbija˝

U restoranu - brodu "Galija" na Dravi u Osijeku održana je završna konferencija u sklopu europskog projekta pod nazivom "Eco Wet - Procjena usluga vlažnih ekosustava u prekograničnom području Hrvatska - Srbija". Projekt je iz programa Interreg IPA do 2020. i bit će poticaj razvoju ruralnog turizma.


Sprudovi i strme riječne obale, otoci i rukavci, galerijske šikare vrba i poplavne šume dom su mnogobrojnim ugroženim i rijetkim biljnim i životinjskim vrstama. No, degradacija staništa uslijed neprimjerenog upravljanja vodnim resursima, intenzivne poljoprivrede, unosa i širenja invazivnih vrsta, krivolova i pretjeranog iskorištavanja resursa predstavljaju i dalje izrazit pritisak na prirodne vrijednosti. Riječ o 355 000 eura vrijednom projektu, koji je važan za život stanovnika Osječko-baranjske županije. Projekt sadrži Akcijski plan za poboljšanje usluga ekosustava, u Hrvatskoj pilot-područja su  Ribnjaci Donji Miholjac, sjeverni dio Srednjeg Podunavlja, te Spačvanski bazen dok su u Srbiji ta područja Zasavica, Trskovača i Bosutske šume. Procjenjivane su usluge ekosustava koje podrazumijevaju dobrobiti koje pruža priroda, a  čovjek ih koristi - oprašivanje biljnih cvjetova koje provode kukci, opskrba pitkom vodom, zaštita od poplava, korištenje drvne mase, očuvanje biološke raznolikosti, turizam i rekreacija i ublažavanje klimatskih promjena. Podaci će se koristiti i za izradu planova zaštite, očuvanja i održivog korištenja vlažnih ekosustava. Na ovaj se europski projekt nastavlja novi, nedavno započet, vrijedan oko 25 milijuna kuna - Vrata Spačvanskog bazena koji će potaknuti razvoj ruralnog turizma na pograničnom području.
Usluge ekosustava kroz zaštitu prirode posljednjih godina dobivaju na važnosti, a naročito usvajanjem Strateškog plana Konvencije o biološkoj raznolikosti za razdoblje 2011 – 2020. i Strategije EU o bioraznolikosti do 2020. godine. Projekt ECOWet započeo je 15.06.2017. i traje do 14.6.2019. godine na području  Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije u Hrvatskoj i na području Vojvodine u Srbiji. Kao partneri sudjeluju - Pokret gorana Sremske Mitrovice, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. Projekt financira Europska unija u okviru Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 koji ima za cilj jačanje društvenog i gospodarskog razvoja prekograničnog područja kao i zaštite jedinstvenih ekosustava kroz realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti.

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske  županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.


31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425
Fax: 00385-31-200-409

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

Žiro račun:2500009-1102169672
OIB: 79276999206

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.