image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

Ispis
E-mail
Otvorenje ˝Riječne škole˝ RIVER'SCOOL u Sarvašu (Aljmaški rit)

Riječna škola, koja je sastavni dio projekta pod nazivom Prekogranični program upravljanja planiranim penta – državnim Rezervatom biosfere ˝Mura – Drava – Dunav˝, financiran iz poziva Interreg Danube Transnacional Programme, otvorena je 07.svibnja 2019. u Sarvašu. Partneri na projektu su predstavnici zaštićenih područja iz pet zemalja: Austrije, Mađarske, Slovenije, Srbije i Hrvatske (Koprivničko – križevačka, Virovitičko – podravska i Osječko – baranjska županija). Na otvorenju škole sudjelovala su djeca iz dječjeg vrtića ˝Ribica˝ i učenici OŠ ˝Ljudevita Gaja˝ PŠ Sarvaš.  Vrijednost ovog projekta je 2,154.000 Eura, od čega aktivnosti Javne ustanove za zaštitu prirode OBŽ iznose 100.000 Eura. U svakoj od zemalja odabrana su pilot područja na kojima će se provoditi aktivnosti edukacije posjetitelja, a svima je zajednička Riječna škola na otvorenom.Osječko – baranjska županija

Riječna škola u Osječko-baranjskoj županiji smještena je u  Sarvašu okružena šumom i starim tokom rijeke Drave. Zbog svog iznimnog značaja s gledišta zaštite prirode, ovo područje uvršteno je u NATURA 2000 područja (POVS – područje značajno za vrste i staništa) HR2000372 Dunav - Vukovar i ( POP – područje značajno za ptice HR 1000016 Podunavlje i donje Podravlje) , i u područje UNESCO Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Riječna škola Osječko-baranjske županije sastoji se od pet osnovnih elemenata koji imaju svi partneri na projektu (učionica na otvorenom, info table, smjerokaz i jarbol), te promatračnice za ptice. Osnovni cilj uređenja Riječne škole je podizanje svijesti i edukacija o značaju zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti.


Monitoring čaplji u Aljmaškom ritu

Ostale aktivnosti koje provodi Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ u okviru projekta su i sastanci s dionicima projekta na području UNESCO rezervata biosfere Mura- Drava – Dunav radi unaprjeđenja upravljanja zaštićenim područjem. Cilj nam je na području kanala kod Lovačkog doma ˝Jelen˝ napraviti i eko kamp u kojemu bi se održavale škole u prirodi. Preko projekta napravili smo i bojanke za djecu (čaplje)  i teleskop sa stativom za promatranje ptica. Monitoring čaplji na području Aljmaškog rita i području cijele županije radi se tijekom cijele godine , te se izrađuju Akcijski planovi radi dobivanja slike o stanju i ugroženosti vrste, te izrade smjernica za njezino očuvanje.

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske  županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.


31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425
Fax: 00385-31-200-409

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

Žiro račun:2500009-1102169672
OIB: 79276999206

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.