image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

Ispis
E-mail
Zaštita bijele rode (Ciconia ciconia)

Fond je 2009. godine pokrenuo Pilot projekt „Zaštita i očuvanje strogo zaštićene ptičje vrste bijele rode (Ciconia ciconia)“ u tri županije, Sisačko moslavačkoj, Zagrebačkoj i Brodsko posavskoj. Sljedećih godina projekt su prihvatile i ostale županije na čijim područjima se nalaze gnijezda bijelih roda. Projekt je pokrenut s ciljem smanjenja antropogenih utjecaja na ugroženost bijele rode, i to kroz očuvanje posavskoga sela, očuvanje okoliša i prirode, te kroz poticajnu mjeru očuvanja gnijezda bijelih roda na krovovima kuća i gospodarskih zgrada dodjelom sredstava u iznosu od 700,00 kn po  gnijezdu. 

S obzirom na vrijednost ovoga projekta i desetu godinu njegove provedbe Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost organizirao je  predstavljanje projekta. Javna ustanova za zaštitu prirode Osječko – baranjske županije također sudjeluje u projektu, te je naš ravnatelj Davor Mikulić prezentirao rad javne ustanove, te iznio podatke o stanju populacije na području Osječko – baranjske županije na temu  ˝Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia) na području Osječko – baranjske županije˝


 

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske  županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.


31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425
Fax: 00385-31-200-409

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

Žiro račun:2500009-1102169672
OIB: 79276999206

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.