image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

Ispis
E-mail
Zelene staze Dunava i Drave


Povodom prezentacije projekta Zelene staze Dunava i Drave i prikupljanja pozitivnih iskustava o načinu povećanja turističkih kapaciteta projektnog područja uz rijeke Drave i Dunav  stručna voditeljica zajedno sa partnerima projekta sudjelovala je na Sajmu turizma u Beogradu.

O projektu:

Stvaranje pretpostavki za razvoj temeljen na prirodnoj baštini područja


Projekt se financira iz poziva ˝Promicanje održivog razvoja prirodne baštine˝, u okviru Operativnog  programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ukupna vrijednost projekta: 17.224.331.30 kuna, ukupno prihvatljivi troškovi projekta: 13.163.900,53 kn, bespovratna sredstva: 11.114.350,28 kn

Trajanje projekta: 20.07.2018. do 23.12.2019.-18 mjeseci

Područje provedbe projekta višestruko je zaštićeno u sklopu ekološke mreže Natura 2000, Regionalnog parka Mura-Drava i Zaštićenog krajobraza Erdut

Svrha projekta je stvoriti okvire za revitalizaciju projektnog područja kroz turistički razvoj temeljen na prirodnoj baštini, a što to će donijeti socijalne, ekonomske i ekološke dobrobiti lokalnom stanovništvu i zajednici.

Vodeći partner: Općina Erdut

Partneri na projektu: Grad Belišće, Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Javna Ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije,  Turistička zajednica općine Erdut, Kajak kanu klub Aljmaš i Turistička zajednica grada Belišća.

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske  županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.


31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425
Fax: 00385-31-200-409

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

Žiro račun:2500009-1102169672
OIB: 79276999206

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.