image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju

PDF
Ispis
E-mail
21
Ruj
PROJEKT „ZAŠTITA I OČUVANJE BIJELE RODE (Ciconia ciconia)“
Autor Branko Kovačić

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u 2016. godini  provedbom projekta „Zaštita i očuvanje Bijele rode (Ciconia ciconia) isplatila je naknadu za četrdeset i jedno gnijezdo vlasnicima kuća i gospodarskih zgrada.  


Glavni cilj projekta “Zaštita i očuvanje Bijele rode” je očuvanje i zaštita populacije bijele rode, te očuvanje sela i prostora kojim se vlasnicima stambenih i gospodarskih objekata na čijim se krovovima nalaze gnijezda bijelih roda daje naknada za očuvanje prostora i biološke raznolikosti u visini od 700,00 kuna po gnijezdu. Potpora služi kao financijski poticaj radi participacije troškova namijenjenih za popravak, sanaciju ili zamjenu krovišta zbog štete koju čine gnijezda svojom težinom i rode gniježđenjem na krovu na kojem se to gnijezdo nalazi.
Projektom žele se stvoriti pretpostavke da se kroz zaštitu biološke raznolikosti osiguraju pretpostavke za razvoj seoskog turizma odnosno razvoj ruralnog područja.


Od 2010.godine od kad se projekt provodi u Osječko-baranjskoj županiji djelatnici Javne ustanove agencije za upravljanje  zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije zabilježili su najviše gnijezda bijele rode na području Baranje (Kopačevo, Bilje, Darda, Lug, Jagodnjak, Draž), Bizovca, Koške, Donjeg Miholjca i Svetog Đurđa.

Bijela roda (Ciconia ciconia) pripada europskim gnjezdaricama. Strogo je zaštićena Zakonom o zaštiti prirode (NN br.70/05 i 139/08) i Pravilnikom o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN br.99/09).

Bijela roda Ciconia ciconia jedna je od najvećih kopnenih ptica regije. U Hrvatskoj je trajno zaštićena vrsta te se u kontinentalnom dijelu naše zemlje u selima dolina rijeka Save, Drave i Dunava gnijezdi oko 1500 parova. Naseljavaju područja uz močvare i bare te poljoprivredne površine. Gnijezda svijaju na krovovima kuća i gospodarskih zgrada, dimnjacima, stupovima električne mreže ili stablima. U Hrvatskoj je prisutna od ožujka do rujna. Iz Afrike se u Hrvatsku vraća od sredine ožujka.
Bijela roda indikator je čistoće staništa. Njezino očuvanje važno je iz perspektive očuvanja bioraznolikosti koja je značajno prirodno bogatstvo Republike Hrvatske.

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju  Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.  Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi: 
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Izjava o pristupačnosti

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.