image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

PDF
Ispis
E-mail
Prezentacija projekta IPA prekograničnog programa ”Tri rijeke = Jedan cilj”


U utorak, 28. travnja, u Informativno edukativnom centru u Noskovačkoj Dubravi održana je prezentacija projekta „Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere“ (akronim projekta: Tri rijeke = Jedan cilj) IPA prekograničnog programa CBC HU-HR 2007-2013.

 

Na početku konferencije prisutne je u ime organizatora, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, pozdravila ravnateljica Tatjana Arnold Sabo, te je dala riječ Andrasu Talosu.

IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013 i 2014-2020 predstavio je Andras Talos iz Zajedničkog tehničkog tajništvo u Budimpešti, a potom su predstavljene projektne aktivnosti hrvatskih, kao i mađarskih projektnih partnera te logo projekta koji je predstavila Mihaela Mesarić i web stranica projekta “Tri rijeke = Jedan cilj”, koju je predstavila Ivana Buzuk.

Ukupna vrijednost projekta:  930.662,78 eura, od čega iz fonda IPA HU-HR se sufinancira u iznosu od 791.057,34 eura. Iznos projekta Javne ustanove agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije 104.368,68 €, od čega 85% odnosi se na projektne aktivnosti, a 15% odnosi se na udio Javne ustanove u projektu (udio plaće djelatnika tokom 15 mjeseci trajanja projekta). Iz Javne ustanove na projektu sudjeluju, ravnatelj: Gordan Matković, dipl.ing. i stručna voditeljica: Ivana Buzuk,dipl.ing.
U sklopu zajedničkog projekta (svih projektnih partnera) Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, provodit će aktivnosti Rehabilitacije ornitološkog rezervata Podpanj.
Projektom je od radova, predviđeno čišćenje divljih deponija, uređenje protupožarnih putova, uređenje internih prometnica, uređenje kanalske mreže, uklanjanje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja.
U cilju promidžbe, te unapređenja monitoringa područja, projektom je predviđeno postavljanje informativnih panoa (o projektu i rezervatu), osmatračnice za ptice i izrada WEB stranice projekta

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske  županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.


31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425
Fax: 00385-31-200-409

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

Žiro račun:2500009-1102169672
OIB: 79276999206

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.