image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

Konačno kreće projekt kojim će se rehabilitirati ornitološki rezervat Podpanj! Nakon dvije godine čekanja, početkom kolovoza dočekala nas je radosna vijest o odobrenju projekta pod nazivom: “Rehabilitacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav”, akronima 3 Rijeke = 1 Cilj.
Projekt će od rujna 2014. do studenog 2015. biti financiran iz fonda IPA HU-HR, a provodit će se na području čak šest hrvatskih županija te u Nacionalnom parku Dunav-Drava u Mađarskoj.

U sklopu zajedničkog projekta ( svih projektnih partnera) Javna ustanova provodit će aktivnosti Rehabilitacije ornitološkog rezervata Podpanj. Projektom je od radova,predviđeno čišćenje divljih deponija, uređenje protupožarnih putova, uređenje internih prometnica,uređenje kanalske mreže,uklanjanje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja. U cilju promidžbe, te unapređenja monitoringa područja, projektom je predviđeno postavljanje informativnih panoa (o projektu i rezervatu), osmatračnice za ptice i izrada WEB stranice projekta.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 930.662,78€, od čega Europska unija financira 791.063,35€.

Ukupni iznos projekta Javne ustanove 104.368,68 €, od čega 85% odnosi se na projektne aktivnosti,a 15% odnosi se na udio Javne ustanove u projektu (udio plaće djelatnika tokom 15 mjeseci trajanja projekta).

Za potrebe provođenja projekta, Javna ustanova je s tvrtkom Arbor d.o.o. iz Osijeka, dogovorila izradu „Studijske analize/elaborata krajobrazne rehabilitacije Ornitološkog rezervata Podpanj“. Trošak izrade Studijske analize/elaborata, financirao se kao trošak predfinanciranja projekta.

Za sve troškove koji su nastali u projektu (uključujući i predfinanciranje) podnosimo izvješće o napretku projekta u skladu s utvrđenim periodima izvještavanja navedenim u Ugovoru o subvenciji. Izvješće se sastoji od Izvješća o provedenim aktivnostima i financijskog izvješća, te popisa svih troškova nastalih u odredenom periodu izvještavanja. Po predgledanim izvješćima navedeni troškovi se refundiraju svakom partneru.

U mađarskom mjestu Kölked održana je početna konferencija za provedbu projekta 3 Rivers = 1 Aim

U utorak, 30. rujna, u mađarskom mjestu Kölked, u Muzeju bijele rode, u sastavu Nacionalnog parka Dunav-Drava, održana Početna konferencija projekta Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere (Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve), akronim: Tri rijeke = Jedan cilj (Three Rivers = One Aim), koji će se financirati u sklopu prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska (IPA CBC HUHR).Ukupna vrijednost projekta iznosi 930.662,78€, od čega Europska unija financira 791.063,35€. Od čega projekt Javne ustanove agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije iznosi 104.368,98 €.

Nakon pozdravnih riječi Tibora Parraga, voditelja projekta mađarskog projektnog partnera, nazočnima su se obratili direktor Nacionalnog parka Dunav-Drava, Szabolcs Závoczky i predstavnik Zajedničkog tehničkog tajništva programa, András Tálos.

Projektne aktivnosti svih 6 hrvatskih projektnih partnera, predstavila je ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, Tatjana Arnold Sabo, kao glavni korisnik projekta (LB), dok je o projektnim aktivnostima Nacionalnog parka Dunav-Drava, partnera sa mađarske strane, govorila Borbála Dévényi.

Nakon predstavljanja svih aktivnosti (projektnih partnera) koje će se realizirati tokom 15 mjeseci provedbe projekta, sudionici početne konferencije nastavili su druženje plovidbom kanuima po dunavskom rukavcu Belső-Béda, lokaciji provedbe projektnih aktivnosti sa mađarske strane.


 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske  županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.


31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425
Fax: 00385-31-200-409

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

Žiro račun:2500009-1102169672
OIB: 79276999206

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.