image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju

Važniji datumi u zaštiti prirode
Važniji datumi u zaštiti prirode
Siječanj 17.01.
Sv.Antun,zaštitnik životinja
Veljača 02.02.
Ožujak 21.03.
22.03.

Svjetski dan šuma
Svjetski dan zaštite voda

Travanj 22.04.
Svibanj 22.05.
22.05.
24.05.

Svjetski dan biološke raznolikosti
Dan zaštite prirode RH
Europski dan parkova

Lipanj

05.06.
08.06.
08.06.
29.06.

Svjetski dan zaštite okoliša
Svjetski dan planinske prirode
Svjetski dan zaštite oceana
Međunarodni dan rijeke Dunav

Srpanj  
 
Kolovoz 05.08.
30.- 31.
Rujan

16.09.
21.09.
23.09.

Dan ozona
Međunarodna noć zaštite šišmiša
Međunarodni dan rijeke Drave

Listopad 04.10.
08.10.

Svjetski dan borbe protiv okrutnosti nad životinjama
Međunarodni dan smanjenja prirodnih katasrofa

Studeni 25.11.

Svjetski dan borbe protiv nasilja nad životinjama

Prosinac 03.12.
11.12.

Dan borbe protiv lova
Svjetski dan planina

 

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju  Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.  Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi: 
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Izjava o pristupačnosti

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.