image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

Gdje rijeke spajaju

Predstavljanje projekta „Prekogranična zaštita Srednjeg Podunavlja - DUNAV“ koja je održana 11. listopada 2011. godine u 11,00 sati u Maloj vijećnici Osječko – baranjske županije, Županijska 4, Osijek
Prekogranična zaštita srednjeg Podunavlja - Dunav
Nositelj projekta: Zeleni Osijek
Partner 1: Nacionalni Park Dunav Drava (HU)
Partner 2: Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko –
baranjske županije
Iznos projekta: 176 777,50 EUR
Provedba: 1.9.2011. – 31.12.2012.

Projekt ima za cilj poticati održivo upravljanje i zaštitu regije Srednjeg Podunavlja kroz prekograničnu suradnju projektnih partnera te podizanje ekološke svijesti i znanja lokalnog stanovništva.
Područje provedbe projekta je Podunavlje Osiječko - baranjske županije te u Mađarskoj, Baranya megye. Većina vrijednih prirodnih područja nalaze se na hrvatskom mađarskom dunavskom pograničnom
području - Park prirode Kopački Rit, Dunav- Drava Nacionalni Park, Natura 2000 područja. Zajedno oni čine jedinstveni prirodni prostor podijeljen administrativnim granicama dviju zemalja. Dunav je ugrožen
zbog neodržive ljudske aktivnosti kao što su ispuštanja neobrađenih otpadnih voda, intenzivno poljodjelstvo, kanalizacija rijeka, gubitak (isušivanje) močvara. Projekt će razviti snažan regionalni identitet u lokalnog stanovništva, kao i osjećaj ekološke
odgovornosti, ponos na prirodnu baštinu i znanja o održivom upravljanju. Projekt će stvoriti nove inovativne obrazovne programe koji će pokriti cijelo prekogranično područje Dunava i utjecati na glavne probleme. Partneri će unaprijediti svoje znanje kroz studijski posjet Donau-Auen Nacionalni park (A), Neusiedlersee Nacionalni park (A), Dunajske Luhy (SK) Duna Muzej-Esztergom (HU), Duna-Ipoly Nemzeti Park (HU) i primijeniti ih u obrazovnim centrima Muzej bijele rode (Kolked, Mađarska) i Eko
centra Zlatna Greda. Novi dvojezični (HU - HR) obrazovni program će uključivati edukaciju o prekograničnom području Dunava. Nove edukativne radionice će biti dizajnirane za edukaciju lokalnog stanovništva o prirodnim vrijednostima Dunava i skrenuti pozornost na specifične probleme u okolišu. Inventarizacija i promocija primjera dobre prakse u HR HU Dunavskom prekograničnom području će biti osnova za daljnje promicanje održivog upravljanja prirodnim resursima Dunava je i biti će podloga za
izradu dokumentarnog filma. U sklopu projekta biti će izrađen prvi film koji će pokazati HR - HU
Nositelj
Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek
Opatijska 26 F, 31000 Osijek
T +385 31 565 180, F +385 31 565 182

Partneri:

  • Nacionalni Park Dunav Drava (HU)
  • Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko – baranjske županije

Podunavsku regiju kao jedinstveni prirodni prostor i biti će emitiran za lokalno stanovništvo, turiste, studente koji su ciljna skupina projekta. Promotivne edukacijske kampanje će povećati interes javnosti za sudjelovanje u obrazovnim programima putem letaka, medijskih objava, studijskih putovanja za nastavnike i web stranice. Učenici i nastavnici će vidjeti nove obrazovne programe u prekograničnim posjetima. Kao jedan od glavnih rezultata uspostaviti ćemo dugoročnu suradnju partnera (DDNPI, Zeleni Osijek,
Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko – baranjske županije), u obrazovanju i zaštiti ovog dijela Dunava kao jedinstvenog i zajedničkog resursa. Svi tiskani materijale i proizvodi će biti dvojezični (HU - HR) u svrhu podizanja razine znanja na oba jezika i kako bi se omogućilo lakše pekogranično komuniciranje između lokalnih ljudi. Projektne aktivnosti će se provoditi zajednički u partnerstvu što će u dugoročno doprinijeti poboljšanju veza i suradnji između ljudi
s obje strane granice. Projekt će povećati posjete području i prihod od turizma. Trajanje projekta je 16 mjeseci.

S poštovanjem,
Jasmin Sadiković, voditelj projekta

 

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske  županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.


31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425
Fax: 00385-31-200-409

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

Žiro račun:2500009-1102169672
OIB: 79276999206

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.