image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju


Djelatnici JU za zaštitu prirode organizirali su dvije akcije čišćenja otpada. Jedna od akcija bila je u petak 26. ožujka u  Posebnom  ornitološkom rezervatu ˝Podpanj˝ na području Donjeg Miholjca, a druga akcija bila je u ponedjeljak 29. ožujka na području Ivanovca/Čepina oko utvrde Kolođvar.

 


Stručna služba JU za zaštitu prirode OBŽ krenula je  u monitoring crne žune  Dryocopus martius na području Regionalnog parka Mura – Drava.

Crna žuna nastanjuje sve tipove starih miješanih i vazdazelenih šuma u alpinskoj i borealnoj zoni (primarno stanište) isto kao i nizinske listopadne šume. Trebaju im stara raspadajuća stabla i panjevi za hranjenje te visoko drveće za gniježđenje i odmor Izvan gnijezdeće sezone može ju se vidjeti i na otvorenim područjima kao što su šumske čistine, pa čak i na rubnim dijelovima gradova. Crna žuna ovisi o starim šumama ili prisutnosti velikih starih stabala za gniježđenje i hranjenje. Hrane se uglavnom mravima (ličinke, kukuljice i odraslim jedinkama) te šumskim kornjašima.

 

Obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju (Restoration of Wetlands in Middle Danube – WetlandRestore)

Projekt WetlandRestore financira Europska unija u okviru INTEREG IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020
Svojevrsni je nastavak projekta Ecowet te ima za cilj poboljšati zaštitu močvarnih područja srednjeg Podunavlja kao i jačanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti.
Projektni partneri: Pokret gorana Sremske Mitrovice, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Hrvatske vode, JPV ˝Vode Vojvodine˝ Novi Sad i JU za zaštitu prirode OBŽ.
Ukupna vrijednost projekta: 981.848,53 Eura. Za provedbu svih aktivnosti projekta 85 % ukupnog iznosa projekta čine bespovratna sredstva sredstva EU, dok će se 15 % osigurati nacionalnim sufunanciranjem, putem projektnih partnera.

 

 


Ovogodišnja tema Svjetskog dana šuma je “Obnova šuma: put oporavka i blagostanja”, a tema Svjetskog dana voda je ˝Vrednovanje voda˝. Učenici OŠ Franak Krste Frankopana iz Osijeka su izradili panoe na temu šuma i voda koje su poslali na e -mail adresu JU za zaštitu prirode OBŽ.

 


Moto ovogodišnjeg Svjetskog dana vlažnih staništa je „Nerazdvojivost voda, močvara i života“

 
Dana 2. veljače 1971. godine u iranskom gradu Ramsar potpisana je Konvencija o močvarama od međunarodne važnosti, naročito kao staništa ptica močvarica. Konvencija obvezuje svaku zemlju potpisnicu na opće očuvanje močvara na vlastitom teritoriju i predstavlja okvir za međunarodnu suradnju u zaštiti i održivom korištenju vlažnih staništa
 

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 10 od 45

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju  Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.  Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi: 
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Izjava o pristupačnosti

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.