image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.

Održana 2. Međunarodna konferencija radne skupine za zaštitu i proglašenje prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav
U Parku prirode Kopački rit i Eko-centru „Zlatna Greda“ 12. i 13. lipnja 2012. godine održana je 2. međunarodna konferencija radne skupine zadužene za planiranje i provedbu aktivnosti u uspostavi prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Na konferenciji osim predstavnika radne skupine sudjelovali su i predstavnici institucija koje su uključene u zaštitu prirode u području budućeg rezervata biosfere, izaslanici nevladinih organizacija te predstavnici županijskih Javnih ustanova kroz koje će se protezati budući međunarodni rezervat biosfere. U ime Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije koja će upravljati budućim rezervatom biosfere Mura-Drava-Dunav koji se nalazi na teritoriju Osječko-baranjske županije sudjelovala je stručna voditeljica Javne ustanove Ivana Buzuk Radoš.

 

Kategorija zaštite: Regionalni park Mura-Drava
Godina zaštite: 2011.g.   

Vlada Republike Hrvatske je dana 10. veljače 2011. donijela Uredbu o proglašenju Regionalnog parka Mura – Drava. Tom Uredbom je čitav tok rijeke Mure i Drave sukladno Zakonu o zaštiti prirode zaštićen u kategoriji regionalnog parka. Ovo je ujedno i prvi regionalni park u Republici Hrvatskoj. Obuhvaća poplavno područje formirano duž riječnih tokova, a uključuje i prijelazno područje s poljoprivrednim površinama i manjim naseljima uz rijeke sve do ušća Drave u Dunav kod Aljmaša.

Sukladno Uredbi o proglašenju Regionalnog parka Mura - Drava njegova ukupna površina unutar svih pet županija koje obuhvaća iznosi 87.680,52 ha. Udio po županijama je različit, a dio koji se nalazi na teritoriju Osječko-baranjske županije u odnosu na druge županije je:

 

U Vinkovcima 04. i 05.lipnja 2012.godine održana je 1. .radionica Programa MANMON „Planiranje upravljanje NATURA 2000 područjima. Projekt „NATURA 2000: Uspostava upravljanja i monitoringa  MANMON provode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode i Državni zavod za zaštitu prirode zajedno provode projekt“  u koji je uključeno šest Županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području županija, županijska upravna tijela, dionici s područja šumarstva, lovstva, poljoprivrede, znanstvene zajednice i lokalne samouprave, koje sudjeluje u monitoringu ugroženih i zaštićenih vrsta flore i faune. Ovaj projekt se financira iz sredstava EU, a partneri u projektu su  Konzorcij Ramboll iz Danske i Naturebureau iz Velike Britanije.

 
<< Početak < « 51 52 53 54 55 56 57 » > Kraj >>

Stranica 53 od 57

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju  Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.  Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi: 
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Izjava o pristupačnosti

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.