image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Obnova močvarnih područja u srednjem Podunavlju

Treća dionička radionica za izradu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU007) u Koprivnici

U utorak 08. ožujka 2022. održana je Treća dionička radionica za izradu Plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava i pridruženim zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže (PU007) u Koprivnici.
Ciljevi radionice bili su predstavljanje evaluacije stanja i općih ciljeva Plana upravljanja, predstavljanje ciljeva i mjera očuvanja ciljnih vrsta i staništa, prikupljanje prijedloga aktivnosti upravljanja za sve upravljačke teme.

 

„Oporavak ključnih vrsta za obnovu ekosustava“
 
Ujedinjeni narodi u prosincu 2013. godine proglasili su 03. ožujka Svjetskim danom divljih vrsta. Od tada ovaj dan obilježava se svake godine u cijelom svijetu s ciljem edukacije javnosti o sveukupnoj raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta na Zemlji, te podizanja svijesti o potrebi i važnosti njihova očuvanja, kao i sve raširenijem problemu ilegalne trgovine divljim vrstama.

 

2. veljače 2022. godine na Pravnom fakultetu u Osijeku organizirano je obilježavanje Međunarodnog dana vlažnih i močvarnih staništa kako bi naglasili važnost močvara, posebno kao staništa ptica močvarica. Djelatnici stručne službe  JU OBŽ,  JUPP Kopački ritom i  članovi HDZPP-a su iznijeli rezultate  tradicionalnog zimskog prebrojavanja ptica vodarica (IWC) na području Osječko – baranjske županije i posebno za PP Kopački rit koji je jedino ramsarsko područje u Osječko – baranjskoj županiji. Upravo zbog toga je važan datum obilježavanja vlažnih staništa upravo jer je  2.2. 1971. potpisana Ramsarka konvencija koja za cilj ima očuvanje i zaštitu močvarnih područja koja su od presudne važnosti za opstanak brojnih biljnih i životinjskih vrsta. Države potpisnice konvencije se obvezuju na očuvanje močvarnih staništa na vlastitom teritoriju.

 


15.2.2022. u Dalju u restoranu "Stari Mlin" održana je druga dionička radionicu za izradu Plana upravljanja pod šifrom 009 za područje ekološke mreže Dunav -Vukovar, posebni rezervat Vukovarske Dunavske ade, spomenik prirode Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru te značajni krajobraz Erdut koji JU za zaštitu prirode Osječko - baranjske županije izrađuje zajedno s JU za zaštitu prirode Vukovarsko - srijemske županije.  

 
 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 3 od 45

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju  Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije.  Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.

Skraćeni naziv Javne ustanove glasi: 
Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

OIB: 79276999206

Izjava o pristupačnosti

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.