image image image
Erdut
Đakovo
Dalj

Poučna staza Značajnog krajobraza ErdutGet the Flash Player to see this player.


U sklopu pripreme zajedničkog projekta „Uređenje Stare Drave Višnjevac- Josipovac“, koji J.U. agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije planira prijaviti s partnerima (Hrvatske vode, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija) održan je terenski obilazak predmetnog područja.

 


U sklopu provedbe projekta CoopMDD koji J.U. Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao jedan od partnera s područja planiranog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, stručna voditeljica Ivana Buzuk,dipl.ing. u suradnji s izvođačem aktivnosti projekta Monitoring Čaplji i Izrada Akcijskog plana za područje cijele Osječko-baranjske županije, dana 13. travnja 2018.godine provela je jedan od Monitoringa Čaplji na području Petrijevačkih ribnjaka, ribnjaka Donji Miholjac i Posebnog ornitološkog rezervata Podpanj.

 


Na inicijativu ravnateljice Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije u informativnom edukativnom centru Dravska priča u Noskovcima, dana 18.travnja 2018.g. održan sastanak predstavnika 9 institucija (2 mađarska Nacionalna parka, 6 županijskih Javnih ustanova i Park prirode Kopački rit) koje upravljaju zaštićenim i Natura 2000 područjima u Mađarskoj i Hrvatskoj na području prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, pod zaštitom UNESCO-a.  Iz J.U. agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije na sastanku je sudjelovala stručna voditeljica Ivana Buzuk.
Sudionici sastanka izrazili su snažnu podršku inicijativi za osnivanje Koordinacijskog odbora RB MDD, koji će doprinijeti snažnijoj suradnji po pitanju upravljanja, prezentacije i promocije, te povećanja svijesti javnosti o vrijednosti i važnosti očuvanja izuzetne biološke raznolikosti ovog područja, prepoznatoj kroz UNESCO-ov program Čovjek i biosfera.
Slijedeća faza u osnivanju Koordinacijskog odbora je usuglašavanje teksta Memoranduma o osnivanju i potpisivanje Memoranduma od strane svih 9 institucija.

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 1 od 31

     Godišnjak Javne ustanove

Akcijski plan zaštite i održivog razvoja Srednjeg Podunavlja

Živi Dunav

O nama

Ustanova je osnovana Odlukom o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske  županije u skladu s zakonom. Osnivač Ustanove je Osječko-baranjska županija. Sjedište Ustanove je u Osijek, Županijska 4/III.


31000 Osijek,
Županijska 4/III
Tel: 00385-31-200-425
Fax: 00385-31-200-409

e-mail:info@obz-zastita-prirode.hr

Žiro račun:2500009-1102169672
OIB: 79276999206

Jeste li znali

 

twitterDa se Zakonom o zaštiti prirode uređuje sustav zaštite i cjelovitog očuvanja prirode i njezinih vrijednosti, a priroda u smislu ovoga Zakona je sveukupna biološka i krajobrazna raznolikost.

twitterDa su Zakonom zaštićene biljne i životinjske vrste ili gljive zaštićene svugdje, bez obzira je li je područje u kojem trajno ili povremeno obitavaju zaštićeno.
 

Obavijest

 

twitterTemeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11.) obavještavamo da ravnatelj Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, niti s njime povezane osobe, sukladno članku 13. stavku 1. i 4.  Zakona o javnoj nabavi, ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%. Slijedom navedenog, nema gospodarskih subjekata s kojima Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.